Zgodnie z hinduistycznymi pismami świętymi, krowa powinna być traktowana jako jedna z siedmiu matek człowieka, gdyż jako dawczyni mleka staje się jego karmicielką. Wbrew panującemu przekonaniu, hinduiści nie czczą krów, ale starają się im zapewnić ochronę, co przejawia się łagodnym traktowaniem i powstrzymaniem się od spożywania wołowiny.

Oto parę klisz z trzech podróży do Indii, z 2006, 2011 i 2014 roku. Namaste!

Love krove, czyli Indie