No i mamy następny punkt do zwiedzania w Krakowie! Ekologiczna Spalarnia Śmieci, czyli urzędowo Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, może dołączyć do zaszczytnego grona fantastycznych tego typu projektów na całym świecie, do których na pewno zaliczam Spalarnię w centrum Wiednia a której projektantem był sam Hundertwasser.

Zwycięska koncepcja w Krakowie została wyłoniona spośród 15 prac konkursowych. Konkurs rozpisano w 2010 roku, umowę na realizację projektu zafiksowano w październiku 2012 roku a planowany termin rozruchu zakładu to IV kwartał 2015 roku. Byłyśmy dzisiaj z Monique sprawdzić, czy wszystko poszło zgodnie z planem. Potwierdzamy, budynek istnieje i jest gotowy do roboty.

Inspiracją dla projektantów był układ pól uprawnych przywołujący krajobraz małopolski oraz tradycyjny strój ludowy. Obiekt ma formę falujących pagórków wyrastających z ziemi a każdy element pełni odrębną funkcję w procesie utylizacji odpadów. Dookoła zakładu zostanie posadzona niska roślinność a w planach było jeszcze pokrycie trawą samej bryły, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty, koncepcja ta niestety nie zostanie zrealizowana. W niedalekiej przyszłości ma tu powstać ekologiczna ścieżka edukacyjna, na którą na pewno się wybierzemy i fotorelację zamieścimy. Bo ekologia to przyszłość, każdy kiedyś dojedzie do tego wniosku.

Planowana wydajność spalarni to 220 000 ton odpadów rocznie. Posegregowane odpady będą trafiały na paleniska rusztowe a energia uzyskana z ich utylizacji posłuży do zasilania sieci energetycznej miasta.

Uwielbiamy takie projekty i dlatego temu obiektowi należy się zaszczytne miejsce w naszych turystycznych eskapadach po Krakowie.

w grudniu 2015 roku

Ekologiczna spalarnia śmieci. Rulez!