Mam dwie wiadomości: dobrą i złą. Tradycyjnie zacznę od tej drugiej. W roku 2017 prognozowane jest zapełnienie wysypiska śmieci w Baryczy. Czy oznacza to, że śmieci będziemy wysyłać w kosmos? Na szczęście nie, bo od początku 2016 roku działa w Krakowie mega nowoczesna i mega ekologiczna spalarnia odpadów. Ooooo??! Nie dość, że rozwiązuje problem ponad 300 tys. ton śmieci, które skrupulatnie produkujemy w ciągu roku w domowym zaciszu, to dodatkowo dostarcza miastu energię elektryczną i cieplną. Dizajnerski budynek z kolorowym dachem, który widać z daleka, to sygnał, że atrakcji nie zabraknie i w środku. Zapraszam więc na ścieżkę edukacyjną, gdzie zobaczyć można co dzieje się ze zmieszanymi odpadami, z których nie da się już wyodrębnić surowców wtórnych. Ubrani w kamizelki odblaskowe i kaski ochronne, pod dowództwem przewodnika, zwiększamy naszą świadomość ekologiczną i poznajemy poszczególne etapy procesu utylizacji.

Przywożone śmieciarkami odpady wyładowywane są w hali rozładunkowej i lądują w bunkrze, czyli żelbetowym zbiorniku o pojemności zapewniającej zapas śmieci na 5 dni. Tutaj następuje wymieszanie ich celem ujednorodnienia, dzięki czemu lepiej i szybciej się palą. Za pomocą suwnic wyposażonych w 6-kłowe chwytaki odpady trafiają do lejów zasypowych, skąd pod własnym ciężarem opadają do szybu załadowczego. Aby zapobiec wprowadzeniu do instalacji przedmiotów, które mogłyby spowodować awarię systemu (ostatnio to był rower), zainstalowane są tutaj specjalne urządzenia – detektory.

Pięć faz termicznego przekształcania odpadów

 • Suszenie – w początkowej strefie rusztu odpady ogrzewane są w wyniku promieniowania lub konwekcji do temperatury 100 stopni co powoduje odparowanie wilgoci.
 • Odgazowanie – w wyniku dalszego ogrzewania do temperatury powyżej 250 stopni, z odpadów wydzielane są składniki lotne (wilgoć i gazy).
 • Spalanie – całkowite spalanie odpadów odbywa się w trzeciej części rusztu.
 • Zgazowanie – w procesie zgazowania produkty lotne są utleniane przez tlen cząsteczkowy. Większość utleniana jest w temperaturze 1000 stopni w górnej strefie komory paleniskowej.
 • Dopalanie – w strefie dopalania minimalizowana jest ilość tlenku węgla w spalinach. Na tym etapie podaje się powietrze wtórne w celu zupełnego spalenia. Czas przebywania spalin w tej strefie wynosi minimum 2 sekundy w temperaturze minimum 850 stopni.

Proces odzyskiwania energii

Głównym urządzeniem w układzie odzysku energii cieplnej jest kocioł odzysknicowy z naturalnym obiegiem spalin. W kotle zachodzi wymiana ciepła: spaliny zostają schłodzone do temperatury 180 stopni, a odzyskane ciepło służy do zamiany wody przepływającej przez kocioł na przegrzaną parę wodną. Jest ona kierowana do węzła wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, gdzie napędza turbozespół parowy. Wprawiona w ruch turbina przekształca energię mechaniczną w energię elektryczną. Wytworzony prąd wykorzystywany jest przez ZTPO, a nadmiar energii odprowadzany do sieci elektroenergetycznej. Dzięki trybowi kogeneracji możliwa jest także produkcja energii cieplnej. Ta trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, skąd rozprowadzana jest do naszych domów.

Oczywiście w wyniku spalania odpadów powstają zanieczyszczenia w formie gazowej i pyłowej, a jak sobie radzi z nimi ekospalarnia można przeczytać tutaj.

Ekospalarnia w liczbach

 • Całkowity koszt -> 826 mln zł, z czego 372 mln to środki z Funduszu Spójności UE
 • Roboty budowlane rozpoczęły się 6 listopada 2013 roku -> w grudniu 2015 roku zaczął się próbny rozruch zakładu
 • Zużyto 1800 ton stali ->z tej ilości można zbudować 10 Boeingów 747
 • Powierzchnia dachu wynosi 35 000 m2 -> to prawie wielkość Rynku Głównego
 • Do uruchomienia paleniska potrzeba 1200 litrów oleju -> a potem jara się już samo
 • Codziennie 130 śmieciarek przywozi żarcie dla paleniska
 • Bunkier ma pojemność 7000 m3 i ma potrójne zabezpieczenie „zapachowe”
 • 65 000 MWh –> ilość wyprodukowanej energii elektrycznej odpowiada jej rocznemu zużyciu przez oświetlenie miejskie
 • 280 000 MWh –> to ilość wyprodukowanej energii cieplnej, która wystarcza dla co dzięsiątego mieszkańca Krakowa

Jeśli chcesz zwiększyć swoją świadomość ekologiczną, zobaczyć centrum dowodzenia w najnowocześniejszej ekospalarni, spotkać się z 6-kłowym chwytakiem i zaglądnąć przez szybkę do paleniska o temperaturze 1000 stopni, wystarczy wejść na stronę www.ekospalarnia.krakow.pl i wysłać mailem zgłoszenie. Ścieżka edukacyjna czeka na Ciebie, a Twoje śmieci i następne pokolenia będą ci wdzięczne. Daleko nam do Szwedów, którzy dzięki segregacji odzyskują 90% odpadów, w Polsce to tylko 7%, ale w Krakowie już 14 %. Chociaż z recyklingiem jestem za pan brat od lat, to jednak postanowiłam, że dziennie poświęcę dodatkowe 5 minut, aby moje śmieci zyskały drugie życie, bo wiem, że warto.

Ekospalarnia – fabryka zielonej energii