Kolejny z postów w kategorii ARCHIWALIA. Tym razem stare widokówki z lat 1945 – 1970…

Czar dawnych widokówek / The charm of old postcards