Ojczyzna to termin o dwojakim znaczeniu, odnoszący się do przestrzeni istotnej dla pojedynczego człowieka (jednostki) lub zbiorowości (narodu). Pierwszą z nich jest przestrzeń wyznaczona miejscem urodzenia lub zamieszkania pojedynczego człowieka, drugą jest wspólne terytorium narodowe. Ale ludzie należący do jednego narodu mogą mieć różne ojczyzny prywatne (miejsce urodzenia lub zamieszkania pojedynczego człowieka), wspólna jest dla nich natomiast ojczyzna ideologiczna, ale członkowie danego narodu mogą mieć różne koncepcje ojczyzny ideologicznej…

Definicja „ojczyzny” uległa drastycznej zmianie, już nie wszystko jest takie oczywiste. Można to sprawdzić na nowej wystawie w Mocaku – Ojczyzna w sztuce. Prace 60 artystów z różnych krajów pokazują jak rozmaite pojęcia mogą się teraz wiązać ze słowem ojczyzna, kraj narodzin, ziemia ojców, państwo, macierz, patria…

MOCAK zmusza do myślenia.

MOCAK patriotycznie, kosmopolitycznie